កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភាគខាងត្បូង ដែលរងការខូចខាត ត្រូវបានជួសជុលថែទាំ និងធ្វើចរាចរណ៍បានរលូន


គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភាគខាងត្បូង (ព្រែកក្ដាម-ធ្លាម្អម) បានធ្វើការជួសជុលសំបុកមាន់ដែលរងការខូចខាតដោយសារទឹកភ្លៀងនារដូវវស្សា ស្ទើរតែទាំងស្រុង និងធ្វើឱ្យការធ្វើចរាចរណ៍មានភាពងាយស្រួល និងរលូន។