សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសភាពាណិជ្ជកម្មស្វីស នៅទីក្រុងដាវ៉ូស