សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា អ្នកវិនិយោគចិនជាដៃគូរដ៍សំខាន់ លើគ្រប់វិស័យហើយធំជាងគេ របស់ប្រទេសកម្ពុជា


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា អ្នកវិនិយោគចិនជាដៃគូរដ៍សំខាន់ លើគ្រប់វិស័យហើយធំជាងគេ របស់ប្រទេសកម្ពុជា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 28 វិច្ឆិកា 2019