លូប្រអប់ និងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងខេត្តរតនគិរី​ ត្រូវបានស្តា​ និងជួសជុលឡេីងវិញ


លូប្រអប់ប្រវែង​ ០១Km ​តាមបណ្ដោយ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ៧៨​ ត្រូវស្តា​ ហេីយផ្លូវជាតិលេខ​ ៧៦​ និងផ្លូវខេត្តលេខ​ ៣៧៨៩​ និង​ ៣RK១​ បានបន្តធ្វេីការជួសជុលដោយមន្ទីរសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ខេត្តរតនគិរី​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៩។