​អប​អរសា​ទ​រ​ខួប​លើក​ទី៤១ ទិវាកំ​ណើ​តរ​ណ​សិរ្ស​សាមគ្គី អភិវឌ្ឍ​ន៍​មាតុភូមិ​កម្ពុជា (២ធ្នូ ១៩៧៨-២ធ្នូ ២០១៩)


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ពិធី​អប​អរសា​ទ​រ​ខួប​លើក​ទី៤១ ទិវាកំ​ណើ​តរ​ណ​សិរ្ស​សាមគ្គី អភិវឌ្ឍ​ន៍​មាតុភូមិ​កម្ពុជា (២ធ្នូ ១៩៧៨-២ធ្នូ ២០១៩) ក្រោម​អធិបតី​ភាពឯកឧត្តម កង សៅគុ​ណ ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ជ័យ​សែន ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​សាល​ប្រជុំ​សាលា​ស្រុក​ជ័យ​សែន។