វរសេនីយឯក រិទ្ធ បូរ៉ី បានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីមន្ទីរពេទ្យកំរិត២ឥណ្ឌា


សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូង វរសេនីយឯក រិទ្ធ បូរ៉ី មេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំរាជអាវុធហត្ថ លេខ៨៦១ បានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីមន្ទីរពេទ្យកំរិត២ឥណ្ឌា ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាជាពិសេសផ្តាំផ្ញើអោយពេជ្ជបណ្ឌិតជួយយកចិត្តទុក្ខដាក់ព្យាបាលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាក្នុងករណីមានជំងឺនានាជាពិសេសជំងឺគ្រុនចាញ់៕