ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលឯកឧត្តម Muhammad Faruk Khan ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាបង់ក្លាដែស និងគណៈប្រតិភូ ចូលជួបសំដែងការគួរសម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលឯកឧត្តម Muhammad Faruk Khan ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាបង់ក្លាដែស និងគណៈប្រតិភូ ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ។
On Wednesday morning, 08 January 2020, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, met with H.E. Mr. Muhammad Faruk Khan, Honorable Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs of Bangladesh, and his delegation.