វេទិកាស្តីពី តើអាស៊ានជាសហគមន៍មួយហើយឬនៅ?


នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួម វេទិកាស្តីពី “តើអាស៊ានជាសហគមន៍មួយហើយឬនៅ?” ដែលមានការចូលរួមពី លោកនាយ ករដ្ឋន្រ្តីវៀតណាម Nguyen Xuan Phuc, លោក Riady មន្រ្តីសម្របសម្រួលវេទិកា, លោកស្រី Pangestu មន្រ្តីស្ថាប័នឯកជន, លោក Razak, និង លោក Chipman ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ (LIVE) មុននេះបន្តិចពីសាល Congress Center, Sanada។ នេះគឺជាកម្មវិធីចុងក្រោយនៃ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos, Switzerland។