ការជួសជុលថែទាំផ្លូវនានាក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ


ធ្វើការជួសជុលថែទាំផ្លូវនានាក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារ បានធ្វើការកៀរកិនបង្ហាប់ថ្មមុិចស្រទាប់គ្រឹះ និងជួសជុលជង្ហុកសំបុកមាន់នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ និងធ្វើការរចាក់កៅស៊ូលុបស្នាមប្រេះ និងចិញ្ចើមផ្លូវដែលច្រោះដាច់លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ៣៧១B ។