សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាព លោកជំទាវ លី គឹម ត្រូវជាភរិយា ឯកឧត្តម សោម ចិន


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាព លោកជំទាវ លី គឹម ត្រូវជាភរិយា ឯកឧត្តម សោម ចិន…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 15 មករា 2020