សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម អ៊ីម៉ាមូរ៉ា ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ ( IMAMURA Masahiro ) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម អ៊ីម៉ាមូរ៉ា ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ ( IMAMURA Masahiro ) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 16 មករា 2020