វិវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតំណាក់ឈើក្រម ស្ថិតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់


វិវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតំណាក់ឈើក្រម ស្ថិតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ នេះជាគម្រោងស្ថិតនៅលើស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ក្រោមគម្រោងកម្ចីឥណទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីADB ។ ជាប្រភេទសំណង់កាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ភាគខាងលើ ដែលមានលទ្ធភាពធានាដល់ការស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ និងមួយចំណែកនៃស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង លើផ្ទៃដីរដូវវស្សា២ដងលើផ្ទៃដី១៦.១០០ហិកតា និងស្រូវប្រាំង៤.៥០០ហិកតា ។ គិតមកទល់បច្ចុប្បន្នការងារនេះសម្រេចបាន៥៣% លើផែនការកំណត់ ៕