សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោក ហ៊ុន សែន កាន់ តែស្ងៀមស្ងាត់ កឹម សុខា កាន់តែលានអណ្តាត សម រង្ស៊ី កាន់តែអស់តម្លៃ!


កឹម សុខា កាន់តែលានអណ្តាត

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោក ហ៊ុន សែន កាន់ តែស្ងៀមស្ងាត់ កឹម សុខា កាន់តែលានអណ្តាត សម រង្ស៊ី កាន់តែអស់តម្លៃ!

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 5 កុម្ភៈ 2020