លោកជំទាវ មាន សំអាន បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីសកម្មភាពការងារក្រុមដែលត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខ


នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការទី៨ ព្រឹទ្ធសភា ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ មាន សំអាន អនុប្រធានក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីសកម្មភាពការងារក្រុមដែលត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខ។