សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែន សំអនបញ្ជាក់ថាគណៈចលនាស្ត្រី បានរួមចំណែក ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរួមគ្នាថែរក្សានូវសន្តិភាព


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែន សំអនបញ្ជាក់ថាគណៈចលនាស្ត្រី បានរួមចំណែក ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរួមគ្នាថែរក្សានូវសន្តិភាព

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 17 កុម្ភៈ 2020