ក្រុមការងារអគ្គិសនីជួសជុលថែទាំបណ្តាញ LV សហការណ៍ ជាមួយផ្នែក DP នៃខណ្ឌបណ្តាញចែកចាយ


អគ្គិសនីសៀមរាប.​ ថ្ងៃទី​ ៣០​ ខែ​ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ក្រុមការងារជួសជុលថែទាំបណ្តាញ LV សហការណ៍​ ជាមួយផ្នែក​ DP នៃខណ្ឌបណ្តាញចែកចាយ​ របស់អគ្គិសនីសៀមរាបបានធ្វើការបន្តរឹតបន្ថែមConnector LVDB និង​ Switch Box នៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ​ ២០​ .លេខ ៩៩​ និងលេខ​ ២១​ ភូមិ​ មណ្ឌល​១​ សង្កាត់​ ស្វាយដង្គំ​ ក្នុង​ក្រុងសៀមរាប​ ​ ​ដើម្បីថែរក្សាស្ថេរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ។