ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសន័រវែស


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវ Marianne Hagen រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសន័រវែស។ ក្រោយជំនួបពិភាក្សានេះ ភាគីទាំងពីរ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់(MoU) ស្តីពីការបង្កើតកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា និងន័រវែស។

On Tuesday afternoon, 25 February 2020, His Excellency Ouch Borith, Minister Delegate and Standing Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, had a meeting with Her Excellency Marianne Hagen, State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Norway. At the conclusion of the meeting, both parties signed Memorandum of Understanding (MoU) on the Establishment of Bilateral Consultation between the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia and the Ministry of Foreign Affairs of Norway.