រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន​ ស្តីពីការសាងសង់សួនច្បារ​ ខ្លោងទ្វារ-របង​ នៅមុខព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាប​ និងព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម​


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន​ ស្តីពីការសាងសង់សួនច្បារ​ ខ្លោងទ្វារ-របង​ នៅមុខព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាប​ និងព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម​ ដោយអនុវត្តគម្រោងចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់​ចប់គម្រោង​។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូន សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និង​សាធារណ​ជន ជ្រាបជាព័ត៌មាន​ និងសូមការយោគយល់