ភ្ញៀវទេសចរថៃចំនួន ១១០នាក់ បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត


នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មានក្រុមភ្ញៀវទេសចរថៃចំនួន ១១០នាក់ បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត មកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ពេញមួយថ្ងៃ។

កម្ពុជានៅតែជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព និងភាពទាក់ទាញសម្រាប់ទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍។