រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅ ជួយសន្សំសំចៃទឹកស្អាតក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០២០នេះ