ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអនុញ្ញាតឲ្យ លោក ISHIKAWA Hiroshi អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង។
On the morning of 16 March 2020, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, received a courtesy call by Mr. ISHIKAWA Hiroshi, Director-General for Southeast Asian Affairs Department of Ministry of Foreign Affairs of Japan, at the Ministry.