សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសបានអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន ធ្វើការហោះហើរត្រង់ ទៅមក ពីតូក្យូមកភ្នំពេញ និងពីភ្នំពេញទៅតូក្យូ


តាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន និងធ្វើការហោះហើរត្រង់ ទៅមក ពីតូក្យូ មកភ្នំពេញ និងពីភ្នំពេញទៅតូក្យូ។
កត្កានេះ នឹងធ្វើអោយកំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគជប៉ុន មកកំសាន្ត និងធ្វើការវិនិយោគនៅ កម្ពុជាកាន់តែច្រើន ៕

12489353_1716122778600900_4324271722352926231_o