ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បដិសេធការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម ដែលថាមាន ករណីCovid-19 ចំនួន១៨ករណី នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង