សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវ គីម ហ៊ាង តំណាងក្រុមហ៊ុនពីរ ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវ គីម ហ៊ាង តំណាងក្រុមហ៊ុន ម៉ាក្រូ (ខេមបូឌា) ឯ.ក និងក្រុមហ៊ុនគ្លូប៊ល ហៅស៍ (ខេមបូឌា)ឯ.ក

ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់សកម្មភាពបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

សូមអានសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖