អាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ច បន្តការងារផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំស្តីពីវិធានការបន្ទាន់ បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះ ទីប្រជុំជន និងរោងចក្រយ៉ាងសកម្ម


អាជ្ញាធរ និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន បាន និងកំពុងបន្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ ស្តីពីវិធានការបន្ទាន់ បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះ ទីប្រជុំជន និងតាមរោងចក្រយ៉ាងសកម្មបំផុត ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ពិសេសចំពោះបងប្អូនពលករ ដែលទើបត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេស៕