ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលស្រុកប្រាសាទបាគង ធ្វើការបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ នៅក្នុងសាលាស្រុកប្រាសាទបាគង


ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលស្រុកប្រាសាទបាគង នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះធ្វើការបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ នៅក្នុងសាលាស្រុកប្រាសាទបាគង ហើយ នឹងបន្តបើកយុទ្ធនាការ បាញ់ថ្នាំកំចាត់មេរោគ នៅតាម ទី សាធារណះ ដូចជា តាមផ្សារ សាលាឆទាន សាលាឃុំ វត្ត ស្នាក់ការភូមិ និងកន្លែងៗទៀត ដើម្បីរក្សា សុវត្ថិភាព និងបង្ការកុំអោយមានមេរោគ ឆ្លង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។