រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចផ្អាកការផ្តល់សេវាររថយន្ត ក្រុង និងសេវា កាណូតជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ស្ថានការណ៍នៃមេរោគ(Covid-19)បានធូស្បើយ


(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចផ្អាកការផ្តល់សេវាររថយន្ត ក្រុង និងសេវា កាណូតជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ស្ថានការណ៍នៃមេរោគ(Covid-19)បានធូស្បើយ។

​ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជា​ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ទាំង​ស្រុង​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​៖