ពិធីក្រុងពាលី បញ្ចុះបឋមសីលាសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាព សុខភាពចាក់អង្រែ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ