វីដេអូៈ កូនប្រុសច្បងសម្តេចតេជោ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ