ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ាអញ្ជើញចូលរួមពិសារបាយដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយសហគមន៍ធុរៈកិច្ចបារាំង


នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ គស ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញចូលរួមពិសារបាយដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយសហគមន៍ធុរៈកិច្ចបារាំងនៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង។