សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សំណូមពរឱ្យកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើត និងកន្លែងកម្សាន្តនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩