សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរតនគិរី ចុះសួរសុខទុក្ខនិស្សិត និងពលករមកពីបរទេសដែលស្ម័គ្រចិត្តដាក់ខ្លួនឯងអោយដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន


ចុះសួរសុខទុក្ខនិស្សិត និងពលករមកពីបរទេសដែលស្ម័គ្រចិត្តដាក់ខ្លួនឯងអោយដាច់ដោយឡែក

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរតនគិរី ចុះសួរសុខទុក្ខនិស្សិត និងពលករមកពីបរទេសដែលស្ម័គ្រចិត្តដាក់ខ្លួនឯងអោយដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 9 មេសា 2020