អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ នាំយកម៉ាស់ដែលជាអំណោយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនដល់សង្កាត់ទាំង៨ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ


(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោក ចេង មុនីរ៉ា អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ បាននាំយកម៉ាស់ដែលជាអំណោយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ប្រគល់ជូនដល់សង្កាត់ទាំង៨ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាលើកទី២ ដោយក្នុងមួយសង្កាត់ទទួលបានម៉ាស់ចំនួន ២០០០ម៉ាស់ សរុបចំនួន ១៦០០០ម៉ាស់។