សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លង និងរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ១៩ ខណៈដែលកម្ពុជាការឆ្លងនៅមានកម្រិតទាប


លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លង និងរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ១៩ ខណៈដែលកម្ពុជាការឆ្លងនៅមានកម្រិតទាប

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សុក្រ 24 មេសា 2020