លោក ភុំ រ៉ា និងសហការី បានចុះអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង


ថ្ងៃអាទិត្យ ១២កើត ដល់ថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី០៣ ដល់០៦ ខែឧសភា ខែ ២០២០ លោក ភុំ រ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម និងសហការី បានចុះអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យការលក់ដុំ លក់រាយ ការស្តុកទុក ថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពសម្ភារកសិកម្មដល់កសិករក្នុងការងារជម្រុញផលិតកម្មកសិកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង។