កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១១ អាណត្តិទី ៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសៀមប៉ាង


កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១១ អាណត្តិទី ៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសៀមប៉ាង ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស៊ុត សុវណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ។

នៅក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំនេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាល លោក លោកស្រីអភិបាលរង ប្រធានការិយាល័យ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរ៕ ស្រុកសៀមប៉ាង, ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០