សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកព្រៃឈរ សប្បាយរីករាយខណៈពេលដែលទំនប់អាងទឹកតំបន់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្ថាបនាឡើងវិញ


ទំនប់អាងទឹកតំបន់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្ថាបនាឡើងវិញ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកព្រៃឈរ សប្បាយរីករាយខណៈពេលដែលទំនប់អាងទឹកតំបន់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្ថាបនាឡើងវិញ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 10 ឧសភា 2020