ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសឱ្យប្រើនិមិត្តសញ្ញាខេត្តមណ្ឌលគិរី


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលមានរាងមូល នៅក្នុងមានរូបគោព្រៃពីរ ភ្នំ ដើមឈើ និងទឹក លម្អដោយក្បូរក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញី និងកន្ទុយហង្សព័ទ្ធជុំវិញ។

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖