រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យា និងចរចាថ្លៃបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់គម្រោងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព និងការពារទឹកជំនន់ស្ទឹងព្រែកត្នោត

ប្រកាសសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប.ស.ស អាណត្តិទី១! រដ្ឋមន្ត្រីការងារផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មន្ត្រី ប.ស.ស ត្រូវដាក់ចិត្តបម្រើឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្តចំពោះអ្នកដែលទៅទទួលសេវា

អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) និងលេខទូរស័ព្ទ១២៧១ ចាំដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធការងារ ផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រប់ប្រភេទ