ឯកឧត្តម ឡុង នរិន្ទ បានដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ


ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្តម ឡុង នរិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារទី២ នៃ គ.យ.ក.ស បានដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ។