សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន និងលោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ឹង ស៊ីស្រ៊ន ប្រគេនទៀន ព្រះវស្សា និង ទេយ្យវត្ថុ ដល់ព្រះសង្ឃ ចំនួន ០៥វត្ត


ប្រគេនទៀន ព្រះវស្សា និង ទេយ្យវត្ថុ ដល់ព្រះសង្ឃ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន និងលោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ឹង ស៊ីស្រ៊ន ប្រគេនទៀន ព្រះវស្សា និង ទេយ្យវត្ថុ ដល់ព្រះសង្ឃ ចំនួន ០៥វត្ត

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 26 ឧសភា 2020