សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ គ្រួសាររងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យ នៅក្រុងស្វាយរៀង បានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ដែលផ្តល់ថវិកា និងស្បៀងអាហារ រែកពុនទុក្ខលំបាក គ្រួសារគាត់


គ្រួសាររងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ គ្រួសាររងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យ នៅក្រុងស្វាយរៀង បានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ដែលផ្តល់ថវិកា និងស្បៀងអាហារ រែកពុនទុក្ខលំបាក គ្រួសារគាត់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 26 ឧសភា 2020