សូមទស្សនាវីដេអូ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឈុំ សុជាតិ ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ចំពោះការបំពាក់មេដាយជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តចិន


ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់

សូមទស្សនាវីដេអូ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឈុំ សុជាតិ ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ចំពោះការបំពាក់មេដាយជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តចិន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 28 ឧសភា 2020