WHOប្រចាំកម្ពុជា៖ សូមអោយអាជ្ញាធរពាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការនាំចូលជាថ្មី


សូមអោយអាជ្ញាធរពាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការនាំចូលជាថ្មី

WHOប្រចាំកម្ពុជា៖ សូមអោយអាជ្ញាធរពាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការនាំចូលជាថ្មី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020