ឯកឧត្តមឧបនាយ​ករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គតម្រង់ទិស​សម្រាប់ឯកអគ្គរាជទូត អគ្គកុងស៊ុល និងសហព័ទ្ធ និងចែកវិញ្ញាបនបត្រ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយ​ករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គតម្រង់ទិស​សម្រាប់ឯកអគ្គរាជទូត អគ្គកុងស៊ុល និងសហព័ទ្ធ និងចែកវិញ្ញាបនបត្រ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

On Wednesday morning, 03 June 2020, His Excellency Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, presided over the Closing Ceremony of the Orientation Courses for Cambodian​ Ambassadors, Consuls General and their spouses​ and the Conferment of Certificates at the National Institute of Diplomacy and International Relations.