ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពីជម្ងឺឆ្លងកូវីដ-១៩


នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពីជម្ងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ។
On Tuesday afternoon, 30 June 2020, His Excellency PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, participated in the Special ASEAN-Australia Foreign Ministers’ Meeting on COVID-19 via video conference.