ជ័យលាភីបវរកញ្ញាពិភពលោក និងបវរកញ្ញាខ្មែរអាមេរិកាំង ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំបរិស្ថាន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ជ័យលាភីបវរកញ្ញាពិភពលោក និងបវរកញ្ញាខ្មែរអាមេរិកាំង ទាំង៦រូប ក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំបរិស្ថាន ស្តីអំពីកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន និងការអភិរក្សជីវចម្រុះទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុផងដែរ។