លោកបណ្ឌិត ពូ សុវណ្ណ ទីប្រឹក្សាអមគណៈកម្មការទី២​ នៃរដ្ឋសភា​ អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ​ (Video Conference) ជាមួយក្រុមការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​


ដោយមានការអនុញ្ញាតពី​ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម យៀប​ ប្រធានគណៈកម្មកាសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា​ លោកបណ្ឌិត ពូ សុវណ្ណ ទីប្រឹក្សាអមគណៈកម្មការទី២​ នៃរដ្ឋសភា​ និងជំនួយការគណៈកម្មការទី២​ នៃរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ​ (Video Conference) ជាមួយក្រុមការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ​ នារសៀលថ្ងៃទី៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០​ នៅវិមានរដ្ឋសភា។