ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញក្រោមឱវាទសាលារាជធានី ចុះទៅពិនិត្យសំណង់ការដ្ឋានស្ថាបនាស្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី២ កំពុងសាងសង់បានប្រមាណ៣០% និងប្រឡាយបាក់ទូក កំពុងដំណើរការស្តារឡើងវិញ