វីដេអូព័ត៌មាន៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភានាំយកអំណោយរបស់សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


សមាជិកព្រឹទ្ធសភានាំយកអំណោយរបស់សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ

វីដេអូព័ត៌មាន៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភានាំយកអំណោយរបស់សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 6 សីហា 2020